Skriv en kärlekstanka

Skriv en tanka om kärlek, hjärtan, smärta, längtan eller kärnvapen.

En tanka består av fem rader (5, 7, 5, 7, 7) och ska inte rimma.

 

Fler skrivövningar!