Skriv en dikt som ska bestå av en tanka (31 stavelser på fem rader 5-7-5-7-7) och en haiku (17 stavelser på tre rader 5-7-5), ordningen bestämmer du. Dikten ska handla om november, svartjobb, lövhalka, ungdomsvåld eller ljuständning.

[tags]haiku, tanka, versmått, skrivövning, skrivande, skriv, författande, skrivtips[/tags] och på Intressant.