Dikta utan adjektiv

Foto: Iréne S Räisänen

Dikta utan adjektiv

Skriv en orimmad dikt utan adjektiv om mellan hägg och syren, försommar, grilla, upplopp eller segregation.

Högst fem strofer med sex rader i varje.

Fler skrivövningar!

 
 

***********
Intressant?