Gestalta platsen du är på

Gestalta platsen du är på

Se dig omkring och gestalta den plats du är på. Skriv högst 60 ord, låt texten ligga till sig till i morgon och skriv om allt till en rad ca 14 ord. Varför? Miljögestaltning bör vara kort.

Fler skrivövningar!