Skriv en halkfri snödikt

Skriv en halkfri snödikt utan slutrim men med stavelserim s.k. assonans. Tre verser med högst fem rader i varje. Tänk på att inte överdriva användningen av stavelserim.

”Assonansen kan gälla en eller flera vokaler:

Ur Wikipedia