Skriv en sonett

Skriv en sonett

Skriv en sonett om din favoritförfattare, favoritdikt, Hamlet, Facebook eller Twitter.

Den petrarciska sonetten består av fyra strofer, de två första innehåller fyra rader och de två sista tre rader.

Shakespeareianskab består av tre fyrradingar som följs av en tvårading

Rimflätningen är ABBA – men ABAB godkänns också. För treradingarna gäller följande antingen CDC, DCD eller CCD, EED.

Fler skrivövningar!