Skriv en tanka om valresultatet

Foto: Iréne S Räisänen

Skriv en tanka om valresultatet, september, bärplockning, svampar eller Skottland.

Vanliga versmått

Fler skrivövningar