Skriv en haiku om våren

Skriv en tanka om våren, mars, jämställdhet, marskatter eller Saudiarabien.

Tanka (5, 7, 5, 7, 7) är ett gammalt japanskt versmått.

Fler skrivövningar