Skriv en tanka om åldrandet

Skriv en tanka (5, 7, 5, 7, 7) om oktober, höstregn, läsning, registrering eller åldrandet.

Fler skrivövningar!