Adventstid

Foto: Iréne S Räisänen

Adventstid

 

Ljusen i fönstren

bär ett jubelbudskap_

Mörker ge vika!

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter