Ring omringar ring

trehundrasextiofem

firas med tårta

 

Text och bild: © Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

 

Årsringar ÄR EN DIKT PÅ VERSMÅTTET HAIKU.