Folkets poesi
har ingen logik, lagar
går genom murar

djävulen stampar takten
Gud öppnar himlaporten
 

© Iréne Svensson Räisänen (2019-11-17)

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Folkpoesi är skrivet PÅ VERSMÅTTET tanka.