Höstglädje

Foto: Iréne S Räisänen

Höstglädje

 

När mörkret faller

rinner orden snabbare

hösten skriver sig

 

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter