September ger upp

ljuset, väljer ny palett

gult, orange och rött

 

Text och bild: © Iréne S Räisänen

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

 

Höstpalett ÄR SKRIVET PÅ VERSMÅTTET HAIKU.