Midsommarblomster

Foto: Iréne S Räisänen

Midsommar

Sju sorters blommor

plockar jag inte längre

Hon är redan min!

 

© Iréne Svensson Räisänen