Från ord till handling
rakt ut i tomma intet
lögnen väntar där
 

© Iréne Svensson Räisänen (2019-07-21)

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Retorik är skrivet PÅ VERSMÅTTET haiku.