Tystnadens pris

Tystnadens pris

 

Komikens tribut

när skratten ekar tomma

tystnadens grimas

 

ensamhetens pris är dyrt

döden tar inte betalt

 

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter!