Jorden vill ha ljus
talar med himlavalvet
månen tjuvlyssnar

mörkret förstår deras språk
tänder stjärna på stjärna

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

 

Varde ljus är skrivet på versmåttet tanka.