Hoppa till innehåll

Vintervagga

Vintervagga
Snön bäddar in
dämpar vrålen, gråten
vaggar gran och tall

© Iréne Svensson Räisänen (2021-01-30)

Om dikten:

Träd

Skogen lider av det ändrade klimatet. Jag hör hur träden ropar ut sin ångest, sina böner till oss. Då behövs en vintervagga.

Om klimatförändringarna

Klimatet

Här är några vanliga förändringar hos träden som kan inträffa på grund av klimatförändringar:

  1. Förändrade tillväxtförhållanden: Klimatförändringar kan påverka trädens tillväxtförhållanden genom att ändra nederbördsmönster och temperaturer. Vissa områden kan uppleva längre torkperioder, medan andra kan få ökad nederbörd. Dessa förändringar kan påverka träden genom att påverka deras förmåga att få tillräckligt med vatten och näringsämnen, vilket kan leda till minskad tillväxt eller svårigheter att överleva.
  2. Förändrad fenologi: Klimatförändringar kan också påverka träden genom att förändra deras fenologi, det vill säga tidpunkten för viktiga faser i deras livscykler. Till exempel kan våren komma tidigare på vissa platser, vilket kan påverka tidpunkten för lövsprickning eller blomning. Detta kan ha konsekvenser för andra organismer som är beroende av träden, såsom pollinatörer eller insekter som lever på löven.
  3. Ökat angrepp av skadedjur och sjukdomar: Klimatförändringar kan skapa mer gynnsamma förutsättningar för vissa skadegörare och sjukdomar som angriper träden. Till exempel kan varmare temperaturer göra det lättare för insekter att överleva och föröka sig, vilket kan leda till ökat angrepp på träd. Dessutom kan förändringar i nederbördsmönster och temperaturer skapa mer gynnsamma förhållanden för vissa svampar och bakterier som orsakar sjukdomar hos träden.

Läs också

Läsa

Mina dikter Vintern, Snödans, Första snön, Februarimorgon, Ångest och samlingen vinterdikter.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Vintervagga är skriven på versmåttet haiku.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen
×