Skriv en majdikt med bokstavsrim

Skriv en majdikt med bokstavsrim, det kallas också allitteration, stavrim eller uddrim. Det har inget med slutrim att göra dvs. att sista ordet i raderna rimmar. Nej, det handlar om ord som börjar på samma ljud eller liknande ljud. Ett exempel ur min diktsamling Från mina sinnen:

Minnet glöder i globen
saknar köttet
dess osynliga kropp

bilden avbildar
bildar fyrkanter
kanten inringar
tomheten här

mina händer och läppar

”Allitteration, som även kallas stavrim, bokstavsrim eller uddrim, är en stilfigur där flera ord i ett sammanhang börjar med samma ljud, eller med samma, eller liknande, fonem. Till exempel ”Allas engagemang”. Det behöver inte bara vara den första bokstaven som är identisk; även ord som ställs efter varandra i följd som upprepar samma konsonantljud eller som har upprepad betonad vokal, räknas in. Vokaler ”rimmar” på alla andra vokaler. Det är inte nödvändigt att orden med gemensam begynnelsebokstav följer direkt på varandra, ibland kan effekten uppnås i alla fall.” ur Wikipedia

Förklaringar på vanliga begrepp inom lyriken

Fler skrivövningar