Skrivövning: Skriv dialog till bild

Skriv en dialog till bild

Skriv en dialog till den här bilden. Tänk på att dialog inte innebär att du enbart ska rada repliker på varandra. Nej, låt personerna reagera på det som sägs och glöm inte den inre dialogen dvs tankar. Viktigt är också att personerna agerar och för handlingen framåt.

Högst 2 500 tecken inklusive mellanslag.

Fler skrivövningar!