Advetsljus

Adventshaiku

Advent är väntan

inte på tomten, nej då

– frid och evigt liv.

© Iréne Svensson Räisänen