FN,var god dröj

Foto: Iréne S Räisänen

FN, var god dröj

 

Från sommar till höst

österland gräver gravar

i väntan på väst

 

© Iréne Svensson Räisänen