Hoppa till innehåll

Galenskap

Galenskap
Världen är galen
människan vill ha fred
krigen allt fler

motsatser utan förklaring
annat än egen lystnad

© Iréne Svensson Räisänen (2024-05-08)

Om dikten Galenskap:

Fred

En tanka skriven med tanke på alla krig och galenskap som pågår runt om i världen och vad som är orsaken till att det inte blir fred.

AI om oförmågan till att uppnå fred

AI-robot

Mänskligheten har sedan urminnes tider brottats med konflikter och krig. Trots framsteg inom kommunikation, vetenskap och förståelse, verkar den varaktiga freden fortsatt vara en otillgänglig dröm. Varför kan människan så sällan uppnå fred?

En av de främsta orsakerna till människans oförmåga att nå fred är egenintresset. Nationer och grupper strävar efter makt, resurser och territorium, vilket ofta sker på andras bekostnad. Denna strävan föder misstänksamhet och rivalitet mellan folk och länder.

Historisk bagage spelar också en stor roll. Gamla konflikter och historiska oförrätter fortsätter att påverka dagens politiska och sociala landskap, vilket ofta hindrar fredsprocesser. Det svåra med att lämna det förflutna och gå vidare kan inte underskattas.

Fred

Det finns också en strukturell obalans i global politik och ekonomi. De mäktiga nationerna har ofta större möjligheter att påverka internationella affärer, vilket skapar en känsla av orättvisa och maktlöshet bland mindre och mindre utvecklade stater. Denna obalans kan leda till konflikter när nationer söker att assert their rights och rättigheter.

På en mer personlig nivå, är mänskliga emotioner som rädsla, avund och hat betydande hindrande för fred. Dessa känslor kan enkelt exploateras av dem med makt, vilket används för att framkalla splittring och fientlighet istället för dialog och förståelse.

Trots dessa utmaningar finns det en outsinlig tro på möjligheten till fred genom utbildning, dialog och samarbete. Genom att öka förståelsen och empatin mellan folk kan vi hoppas på att minska konflikter och bygga en fredligare värld. Det är en lång och svår väg, men det är den enda vägen värd att gå om vi strävar efter en hållbar framtid för alla.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Läs också

Läsa

Efter Galenskap kan du läsa mina dikter Hoppa av, Guldkalven, Vapnet och skrivövningen Skriv en fredsdikt.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Galenskap är skriven på versmåttet tanka.


Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

2 kommentarer till “Galenskap”

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen