Orden som sällskap
gemenskap på radavstånd
blicken vänder ut

boksidan läser sig själv
ögonen söker ögon

 

© Iréne Svensson Räisänen (2020-04-23)
Photo by Soroush Karimi on Unsplash

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Gemenskap är en tankadikt.