Mörkt fast det är ljust
natt mitt på blanka dagen
ljuslågan fladdrar

Hoppet lever i skuggan
av rädsla och förtvivlan

 

© Iréne Svensson Räisänen (2020-03-19)

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Hoppet är en tankadikt.