Kloning är inget okänt begrepp

Du och jag delar oss
med varandra – i varandra
– för varandra
Många har upptäckt det före oss
ändå är vi de första
Likheten
frånstötande för andra
drar oss till varandra
Din kropp är mjuk där min är
min kropp är rund som din
– olikt vårt innersta väsen

© Iréne Svensson Räisänen
Tidigare publicerad i ”Amazon”

Fler av mina dikter

Kloning

Uppdaterad den 12 juni 2017.