Miljökatastrof i det tysta

Foto: Iréne S Räisänen

Miljökatastrof i det tysta

 

Soltårna doppas

i övergött Östersjön

god natt för alltid

 

© Iréne Svensson Räisänen

 

Info Övergödningen av Östersjön

Fler av mina dikter!