Vågor av mörker
rullar över stad och land
poeten letar ljus
 

© Iréne Svensson Räisänen (2019-09-10)

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Poeten är skrivet PÅ VERSMÅTTET haiku.