Viruset hoppar
mellan länder, människor
slumpen avgör vem

smittas, insjukna, döden
ödet spelar ut sitt drag

 

© Iréne Svensson Räisänen (2020-02-29)

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Slumpen är en tankadikt.