Hoppa till innehåll
Solen
Solen smälter snön
väcker naturen till liv
och skördar allt fler.

© Iréne Svensson Räisänen (2013-04-04)

Om dikten:

Klimatförändringarna

Dikten är skriven i förtvivlan över klimatförändringarna som varken de som styr eller företagen bryr sig om. Ingen vill se längre än sin nästa budget.

Klimatförändringarna är ett allvarligt problem som påverkar vår planet. Det handlar om global uppvärmning, vilket innebär att jordens medeltemperatur gradvis ökar. Detta leder till en rad konsekvenser, såsom smältande glaciärer, stigande havsnivåer och förändringar i vädermönster.

Jorden är överhettat

En av de främsta orsakerna är den ökade mängden växthusgaser i atmosfären, framför allt koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Dessa utsläpp leder till en förstärkt växthuseffekt, vilket i sin tur fångar in mer värme i atmosfären och medför en global uppvärmning.

Effekterna är många och omfattande. Stigande havsnivåer hotar kustsamhällen och ekosystem, medan extrema väderhändelser som översvämningar, torka och stormar blir allt vanligare och intensivare. Dessutom hotar klimatförändringarna människors hälsa, exempelvis genom spridning av sjukdomar och försämrad luftkvalitet.

Motverka kimatförändringarna

För att motverka klimatförändringarna behöver vi ta ansvar och vidta åtgärder både som individer och som samhälle. Det handlar om att minska utsläppen av växthusgaser genom övergång till förnybar energi, ökad energieffektivitet, hållbar transport och mer hållbara jordbruksmetoder. Dessutom behöver vi anpassa oss till de förändringar som redan sker och skydda sårbara ekosystem.

Det är viktigt att vi alla tar klimatförändringarna på allvar och arbetar tillsammans för att minska dess påverkan på vår planet och vårt samhälle.

Läs också

Läsa

Min dikt Klimatskräck, gör övning Skriv en haiku om solen och titta på min video Haiku eller senryu?

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Solen är skriven på versmåttet senryu.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 kommentarer till “Solen”

Iréne Svensson Räisänen
×