Hoppa till innehåll

Syndafloden

Syndafloden
Regnet spolar bort
växter, djur och människor
allt kommer ikapp

© Iréne Svensson Räisänen (2021-05-27)

Om dikten Syndafloden

Bild och hus under vatten

Dikten handlar, för mig, om hur skyfallen som liknar syndafloden blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna.

AI om skyfall pga. klimatförändringarna

AI-robot

Skyfall blir mer frekventa och intensiva på grund av klimatförändringarna av flera skäl:

Ökad temperatur i atmosfären: Klimatförändringarna leder till högre temperaturer, vilket gör att atmosfären kan hålla mer vattenånga. För varje grad Celsius som temperaturen ökar, kan atmosfären hålla cirka 7% mer vattenånga. Detta innebär att när det väl regnar, kan det regna mer intensivt.

Förändringar i vädermönster: Klimatförändringarna påverkar atmosfäriska cirkulationsmönster, vilket kan leda till mer extrema väderhändelser. Till exempel kan jetströmmar och andra vädersystem förändras, vilket kan öka frekvensen och intensiteten av skyfall.

Ökad avdunstning: Varmare temperaturer ökar också avdunstningen från markytan och haven, vilket innebär att mer fukt kan tillföras atmosfären. När denna fukt sedan kondenserar och bildar moln, kan det resultera i kraftigare regnfall.

Förändrade stormbanor: Klimatförändringarna kan också påverka banorna för stormar och andra vädersystem, vilket kan leda till att vissa områden upplever mer frekventa eller intensivare skyfall.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis leder den ökade temperaturen till att mer vattenånga hålls i atmosfären, vilket kan resultera i kraftigare regn när det väl faller. Dessutom påverkar klimatförändringarna vädermönster och stormbanor, vilket kan öka sannolikheten för extrema nederbördshändelser.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Läs också

Läsa

Dikterna Som inget hänt, Brytpunkten, Drivor i maj och titta på diktvideor Försommar och Frågorna.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Syndafloden är skriven på versmåttet senryu.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen
×