Hoppa till innehåll
Tar och ger
För mycket eller
lite, orent, välsignat
vatten tar och ger

© Iréne Svensson Räisänen (2021-07-19)

Om dikten Tar och ger

Väg och hus svämmas över och en kvinna sitter på taket

Jag tänkte på hur vatten är både en livsviktigt och hur farligt det är med för mycket av det.

AI om vattnets betydelse

Vatten är absolut avgörande för människans överlevnad och välbefinnande. Här är några av de viktigaste aspekterna av vattnets betydelse för människor:

Biologiska behov

 • Hydrering: Vatten utgör cirka 60% av en vuxen människas kropp och är nödvändigt för alla kroppens funktioner. Det hjälper till att reglera kroppstemperaturen, transportera näringsämnen och syre till celler, avlägsna avfall och skydda leder och organ.
 • Matspjälkning: Vatten spelar en central roll i matspjälkningen och absorptionen av näringsämnen från maten.
 • Cellfunktioner: Varje cell i kroppen behöver vatten för att fungera korrekt.

Hälsa och hygien

Tvättar händer
 • Renhållning: Tillgång till rent vatten är avgörande för god hygien och förebyggande av sjukdomar. Handtvätt och rengöring med rent vatten kan minska spridningen av sjukdomar avsevärt.
 • Förebyggande av sjukdomar: Många vattenburna sjukdomar, som kolera och tyfoid, kan förebyggas genom tillgång till rent dricksvatten.

Jordbruk och matproduktion

 • Irrigation: Vatten är avgörande för jordbruket, som är källan till matproduktion för människor. Bevattning av grödor säkerställer att mat kan produceras även i torra områden eller under perioder av låg nederbörd.
 • Husdjur: Djuruppfödning kräver också betydande mängder vatten för att hålla djuren hydrerade och för produktion av djurfoder.

Industriell användning

Vattenkraft
 • Tillverkningsprocesser: Många industrier använder vatten i sina tillverkningsprocesser, både som en komponent och för kylning och rengöring.
 • Energi: Vattenkraft är en viktig källa till förnybar energi, och många kraftverk använder vatten för kylning.

Ekosystem och miljö

 • Biodiversitet: Vatten är livsmiljön för många arter och ekosystem, från floder och sjöar till hav. Dessa ekosystem är viktiga för den biologiska mångfalden och för att stödja livet på jorden.
 • Klimatreglering: Vatten spelar en central roll i klimatreglering genom processer som avdunstning och nederbörd, vilket hjälper till att balansera temperaturen på jorden.

Social och ekonomisk utveckling

Vattenbrist
 • Livskvalitet: Tillgång till rent vatten är en grundläggande mänsklig rättighet och en viktig faktor för livskvalitet. Brist på vatten kan leda till fattigdom, konflikter och ohälsa.
 • Ekonomisk aktivitet: Vatten är också en förutsättning för många ekonomiska aktiviteter, inklusive jordbruk, industri och turism.

Kultur och samhälle

 • Kulturell betydelse: Vatten har en djup kulturell och andlig betydelse i många samhällen. Det används i religiösa ceremonier, traditioner och ritualer.
 • Rekreation: Vatten erbjuder också rekreationsmöjligheter som simning, fiske och segling, vilket bidrar till människors fritid och välbefinnande.

Sammanfattningsvis är vatten en oumbärlig resurs som påverkar nästan alla aspekter av mänskligt liv och samhälle. Det är därför viktigt att vi förvaltar och skyddar våra vattenresurser för att säkerställa att alla har tillgång till rent vatten nu och i framtiden.

Läs också

Läsa

När du läst Tar och ger kan du fortsätta med dikter Vatten, Silverblänk, novellen Sjön och titta på diktvideon ”Vem hör flyktingens bön?

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Tar och ger är skriven på versmåttet senryu.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 kommentarer till “Tar och ger”

Iréne Svensson Räisänen
×