Hoppa till innehåll
Våldsspiralen
Våld föder hämnden
spiralen snurrar igång
döden väntar där
bryt kedjan, hylla livet 
framtiden bakom hörnet

© Iréne Svensson Räisänen (2022-10-09)

Om Våldsspiralen

Knytnäve

Dikten handlar av det dödliga våld som drabbat och fortsätter drabba min hemstad Södertälje, andra kommuner i Sverige och runt om i världen.

Skjutningar är en tragisk och allvarlig följd av händelser som har påverkat Sverige under en längre tidsperiod. Dessa händelser har orsakat stor sorg och lidande för de som har drabbats och deras anhöriga.

De kan förekomma av olika anledningar och i olika sammanhang. Brott med vapen kan vara relaterat till organiserad brottslighet, droghandel, gängkonflikter eller enskilda konflikter mellan individer.

Bekämpa våld

Svenska myndigheter och polisen arbetar hårt för att bekämpa och förebygga brott. De har vidtagit olika åtgärder för att förhindra att sådana händelser inträffar och för att gripa och lagföra gärningspersoner.

Det är viktigt att notera att dessa brott är relativt sällsynta i Sverige i förhållande till befolkningen som helhet. Trots detta är det fortfarande viktigt att arbeta aktivt för att minska antalet våldsbrott och skapa en tryggare samhällsmiljö för alla invånare.

Läs också

Läsa

Mina dikter Låt stå!, Ljuset och se videon Rop från förorten.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Våldsspiralen är skrivet på versmåttet tanka.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen
×