Hösten

Foto: Iréne S Räisänen

Hösten

 

Ett nytt blad har vänts

oktober har öppet hus

ridån faller snart

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter