Oktobermörkret
trycker ner och plattar till
ljuset är vilse

sitter i björken på gren
dinglar benen för vinden

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter

Mina diktsamlingar

 

Vilse i oktober är en dikt om årstidsbunden depression.