Hoppa till innehåll

Se mig

Se mig
Avtryck på vått golv
städarens jobb osynlig  
om du inte ser

© Iréne Svensson Räisänen (2022-05-09)

Om dikten

Städhink

Jag skrev dikten efter att ha sett hur folk gick över ett nyskurat golv utan att se städaren som fortfarande moppade och som började om och om igen. Mindes när det hände mig på Karolinska i mitten på 70-talet.

AI om arbetarpoesi

En röst för de osynliga: Arbetarpoesi är en litterär strömning som ger röst åt arbetarklassen och deras erfarenheter. Detta form av poesi började få framträdande under industrialiseringen, när den sociala och ekonomiska klyftan mellan arbetarklassen och borgerskapet blev allt mer uppenbar.

Historisk bakgrund: I slutet av 1800-talet och under 1900-talets första hälft, växte arbetarpoesin fram som en del av arbetarrörelsen. Den hade sitt ursprung i Europa och spreds snabbt över resten av världen. Poesin användes som ett verktyg för att uttrycka missnöje med arbetsförhållanden, låga löner, och sociala orättvisor. Den fungerade också som ett sätt att bygga solidaritet och gemenskap bland arbetare.

Teman i arbetarpoesi: Arbetarpoesi behandlar ofta teman som arbete, fattigdom, rättvisa, och strävan efter ett bättre liv. Poesin skildrar arbetarnas dagliga slit och strävanden, och kritiserar de system som upprätthåller ekonomiska och sociala ojämlikheter. Det är inte sällan som dessa verk även hyllar arbetarnas styrka och uthållighet.

Städare

Några framstående arbetarpoeter: Under 1900-talet framträdde flera betydande poeter som skrev om och för arbetarklassen. I Sverige kan vi nämna poeter som Dan Andersson och Joe Hill, som båda använde sina dikter för att kommentera och protestera mot orättvisor i samhället. Deras verk har blivit tidlösa och fortsätter att läsas och inspirera nya generationer.

Arbetarpoesi i dag: Även i modern tid finns det poeter, t.ex Jenny Wrangborg, som fortsätter att utforska arbetarklassens liv och utmaningar genom sina dikter. Dessa moderna arbetarpoeter använder ofta sin poesi för att kommentera pågående sociala och ekonomiska frågor. Deras arbete bidrar till att skapa medvetenhet och driva på förändring.

Arbetarpoesi förblir relevant eftersom den talar till och för en bred publik vars liv och arbete ofta förbises i andra litterära sammanhang. Det är en poesi som inte bara skildrar verkligheten utan också inspirerar till handling och förändring.

Läs också

Läsa

Mina dikter Arbetaren sjunger ut, Allas lika värde, Bara ord och lyssna på poddavsnitten Tidig svensk arbetarpoesi, Poeter i Föreningen Arbetarskrivare och Nutida arbetarpoeter och deras poesi.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Se mig är skriven på versmåttet senryu.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 kommentarer till “Se mig”

    1. Iréne Svensson Räisänen

      Känner igen mig. Jag städade på Karolinska när jag var 16 år och var totalt osynlig. Detsamma gällde när jag under ett par sommarmånader städade trappor. Idag är det ännu värre. Vem ser städerskan bakom alla influensers?

      Städning är ett av de viktigaste jobben som finns men samtidigt mest otacksamma.

Iréne Svensson Räisänen
×