Hoppa till innehåll

Till andra sidan

Till andra sidan
En utsträckt
du tog den 
och tillsammans gick ni 
till andra sidan
Din dotter, hon 
som gått allt för tidigt 
hade väntat år ut
och år in
Nu står ni där 
på stranden, hand i hand
fria från det jordiska 
tillsammans
Snart är det min tur
då väntar ni där
alla som gick före
för att välkomna mig

© Iréne Svensson Räisänen (2023-05-28

Om dikten:

Ljus som brinner

Den kvinna som fött mig men som jag inte kallat mamma gick nyligen över till andra sidan där min syster varit sedan hon var 8 år. Dikten speglar min syn på döendet.

Döendet är en naturlig del av livets cykel och symboliserar övergången från det jordiska till det okända. Det är ögonblicket då en persons fysiska kropp upphör att existera och själen släpps fri. Livets avslut kan vara en både fruktansvärd och mystisk upplevelse, och vår syn på det kan variera beroende på kultur, religion och personliga övertygelser.

Dödende

Många ser det som en övergång till en annan dimension eller som återförening med sina kära som gått före en. Det kan även vara en tid av reflektion och eftertanke för de som står kvar. För vissa kan dent vara en frigörelse från smärta eller lidande, medan det för andra kan vara en förlust som sätter igång en sorgprocess.

Slutskede påminner oss om livets skörhet och vikten av att uppskatta varje stund. Det kan också fungera som en påminnelse om att vi alla är en del av något större och att vår tid här på jorden är begränsad.

Livets trappsteg

Det är vanligt att vi utforskar dess mysterier genom konst och litteratur, som dikter och noveller, för att uttrycka våra egna tankar och känslor kring ämnet. Genom att komma i kontakt med våra egna rädslor och reflektioner om livets slut kan vi också finna tröst och acceptans inför det ofrånkomliga slutet.

Det är viktigt att komma ihåg att synen på döendet är individuell och att det är en personlig resa för var och en av oss. Det är en del av den mänskliga erfarenheten som vi alla kommer att möta på ett eller annat sätt.

Läs också

Läsa

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Till andra sidan är en obunden dikt.


Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen
×