Årstidernas strid
ljus vinner över mörker
kampen fortsätter
 

© Iréne Svensson Räisänen

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Vårdagjämning är skrivet PÅ VERSMÅTTET haiku.