Hoppa till innehåll
Vintern
Gråblå tystnad
dånar mellan granarna
andetagen slår hål i kylan
vitt är vitt är vitt är vitt
– mitt i snöflingan
balanserar jag
Svartgrå ingenting
fukten drar ljuset neråt
marken gapar, tuggar och sväljer
svart är svart är svart är svart
– under vägens asfalt
väntar jag
Svart eller vitt
i framtiden utspelad
ett smält avtryck
i världsalltets minne
som jaget i denna dikt

© Iréne Svensson Räisänen (2008-02-19)

Om dikten:

Omslaget av I skuggan av sanningen

Dikten ingå i min diktsamling I skuggan av sanningen som kom ut på Virens förlag januari 2021.

Jag såg tydliga spår av klimatförändringarna redan 2008 när jag skrev dikten.

AI om klimatförändringarna

AI-robot

De är en omfattande och långsiktig förändring i jordens klimatsystem som har observerats främst under de senaste århundradena, även om fenomenet i sig inte är nytt. Orsakerna är föremål för vetenskalig forskning, men det råder bred konsensus om att den nuvarande snabba uppvärmningen av jordens atmosfär och hav till stor del är kopplad till mänskliga aktiviteter, framför allt utsläpp av växthusgaser som koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas (N2O).

Här är några av de centrala aspekterna och konsekvenserna av klimatförändringarna:

Klimatförändringarna

Global uppvärmning: Refererar till den ökade genomsnittstemperaturen på jorden. Mätningar visar att den globala medeltemperaturen har stigit med mer än 1 grad Celsius sedan förindustriella tider, vilket till stor del är en följd av ökade utsläpp av växthusgaser.

Extrema väderfenomen: Som en konsekvens av förändringarna i klimatet har extremt väder blivit vanligare. Det inkluderar häftigare stormar, längre och mer intensiva torkperioder, översvämningar och oväntade vädermönster som påverkar ekosystem, jordbruk och samhällen.

Isavsmältning och havsnivåhöjning: Arktis och Antarktis glaciärer smälter i en allt snabbare takt, vilket leder till att havsnivån stiger. Detta kan leda till att lågt liggande öar och kustområden översvämmas, vilket fördrivning av människor och djurliv.

Påverkan på ekosystem och biologisk mångfald: Ekosystemens störs och kommer urs balans vilket tvingar djur och växter att anpassa sig eller flytta på sig. Förändringarna kan vara katastrofala där arter inte kan anpassa sig tillräckligt snabbt och därmed riskerar utrotning.

Klimatflyktingar: På grund av förstörda livsmiljöer och naturtillgångar förväntas miljontals människor bli tvungna att lämna sina hem och söka nya platser att leva på, vilket skapar sociala och politiska spänningar.

Insatser för att motverka klimatförändringarna

Klimatförändringarna

Internationella avtal såsom Parisavtalet syftar till att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska växthusgasutsläppen. Det finns också en växande rörelse mot förnybar energi, energieffektivitet, återplantering av skogar och andra åtgärder som bidrar till en mer hållbar framtid.

Läs också

Läsa

Mina dikt Vintern svänger, Kylan, Vintersolståndet och min samling med vinterdikter.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Vintern är en obunden dikt.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 kommentarer till “Vintern”

Iréne Svensson Räisänen
×