Gestalta november

Gestalta november, mörker, hopplöshet, hopp eller kärlek utan att nämna just det du gestaltar.

Högst 15 ord.

Mer om gestaltning

Fler skrivövningar