Skriv en adventsdikt

Foto: Iréne S Räisänen

Skriv en adventsdikt

Skriv en rimmad eller orimmad adventsdikt om bilden här ovanför. Högst tre strofer och sex rader i varje.

Ha en ljus och varm första advent!

Fler skrivövningar!