Skriv slutet till en novell

Skriv slutet till en novell

Skriv ett slut till en novell om höstkärlek, surströmming, USA, övervakning eller dominans.

Högst 10 rader eller 160 ord.

Inledningen i en text är viktig för att locka läsaren att fortsätta läsa. Minst lika viktig är slutet där konflikten får sin lösning och alla trådar knyts ihop. Tänk på att sluta i tid och att inte skriva en sammanfattning av vad som redan skrivits.

Många börjar med slutet för att veta var de är på väg. Spara ditt slut inför framtida övningar.

Fler skrivövningar!