Hoppa till innehåll

Tillfälligt besök diktvideo

Tillfälligt besök diktvideo. Jag läser och har illustrerat en dikt jag skrev 2019. För mig handlar dikten om segregation men självklart är du fri att tolka den som du önskar.

AI om segregation

AI-robot

Det är ett komplex och mångfacetterat socialt fenomen som innebär separation av människor eller grupper baserat på något slags distinkt karakteristiskt drag, så som etnicitet, ekonomi, utbildning eller kultur.

Denna separation kan uppstå både naturligt och genom strukturella faktorer inom ett samhälle. Den får ofta långsiktiga konsekvenser för de grupper det berör.

I många fall uppstår åtskillnaden på grund av tidigare historiska processer, såsom kolonisering, apartheid eller andra former av institutionaliserad diskriminering. Det kan även hända att ekonomiska skillnader leder till att människor med lägre inkomster bor i separata stadsdelar, ofta med sämre tillgång till utbildning, hälsovård och jobbmöjligheter.

Segregation

Dessutom kan sociala och kulturella skillnader förstärka tendenser till självsegregation. Dår människor väljer att leva och umgås med de som delar deras språk, tro eller traditioner.

Effekterna av segregation kan innebära allvarliga sociala konsekvenser. Den kan leda till ökad fattigdom, minskad social rörlighet och försämrad mental och fysisk hälsa för de som lever i segregerade områden. Dessutom kan den bidra till en känsla av främlingskap och ökad polarisering mellan olika grupper i samhället.

För att motverka negativa konsekvenser av segregation, kan samhället införa policyer och program som främjar integration och jämlik tillgång till resurser och möjligheter. Utbildning ses ofta som en nyckelkomponent i att bryta ner de barriärer som upprätthåller segregation och för att bygga broar mellan kulturellt och sociekonomiskt skilda grupper.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Tillfälligt besök diktvideo är gjord för YouTube.

YouTube logga

Du har väl inte missat min YouTube-kanal Min plats bland orden? Där lägger jag upp skrivtips, annat som rör skrivandet och mina diktvideor. Prenumerera på kanalen så missar du inte nästa video.

Titta också på

Tre personer tittar på en dataskärm

Mina videor Rop från förorten, Södertälje, Mångfald och läs dikterna Händer och Verkligheten.

Fler video

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen
×