HD, Högsta domstolen, har friat en 50-årig man som på sin gammaltestamentliga hemsida skriver ”att homosexuella förtjänar dödsstraff”. Lagen om yttrandefrihet går återigen före lagen mot diskriminering och lagen om förbud om hets mot folkgrupp.

Varför blir jag inte förvånad? OK, jag tycker också att yttrandefrihet är viktigt men det är också min rätt att slippa hotas till livet. Att bli förföljd och diskrimineras.

Det är verkligen dags att HD tar tag i det här. Vi behöver inte tandlösa lagar som ändå inte efterlevs. Eller är det så att HD till övervägande del är homofober.

[tags]homofobi, hatbrott, hbt, homosexualitet, gay, politik, samhälle, diskriminering, HD, yttrandefrihet, lagar, domar, hets mot folkgrupp, rättsväsendet, internet[/tags] och på Intressant