Ålder

År läggs till år som
bli till erfarenheter 
ingen använder

ungdom och skönhet får
respekten åren bör ha

© Iréne Svensson Räisänen (2021-05-22)

Om dikten

Finger pekar anklagande på en tant

Jag skrev dikten i frustration över hur diskriminering av äldre spritt sig i vårt land.

AI om åldersdiskriminering

AI-robot

Ådersism är fördomar eller diskriminering mot personer på grund av deras ålder. Det är en form av social diskriminering som kan påverka individer eller grupper och kan inkludera stereotyper, förutfattade meningar och behandling baserad på fördomar relaterade till hur länge en person levt

Diskrimineringen kan vara riktad mot unga, men det är vanligare att den påverkar äldre personer, vilket kan leda till minskade arbetsmöjligheter, sämre service och negativa attityder i samhället.

Ålder

Den kan manifestera sig inom olika områden inklusive arbetslivet, vid anställning och befordran, inom hälso- och sjukvården, i medier och reklam, samt i sociala sammanhang. I många länder är den här typen av diskriminering olaglig.

Att bekämpa den innebär att öka medvetenheten om dess negativa konsekvenser, att främja åldersmångfald, och att stärka lagstiftning och policyer som förhindrar åldersbaserad diskriminering.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Läs också

Läsa

Dikterna Pensionär, Åldrandet, Festen, Respekt, Spegelbilden och blogginlägget Glöm utseende och vik .

Fler av mina dikter
Mina böcker

Ålder är skriven på versmåttet tanka.

Iréne Svensson Räisänen
Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen

Upptäck mer från Iréne Svensson Räisänen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa