Hoppa till innehåll
Spegelbilden
Spegeln visar upp
spåren av ett liv som levts
alla åren nu

© Iréne Svensson Räisänen (2023-04-27)

Om dikten:

Från bebis till gammal tant

Jag skrev dikten efter att ha tröttnat på diskriminering på grund av ålder och hur utseendet är allt som betyder något i dagens samhälle.

AI om åldersdiskriminering

AI-robot

Människor behandlas olika eller negativt baserat på deras ålder. Det kan innefatta att fördomar eller stereotyper används för att begränsa eller exkludera personer på grund av deras ålder. Det kan även visa sig genom att äldre personer missgynnas i arbetslivet, nekas utbildning eller begränsas i möjligheten att få tillgång till olika tjänster och resurser.

Att göra skillnad på människor beroende på hur gamla vi är ett allvarligt samhällsproblem och strider mot principen om lika värde och människors rätt till lika behandling oavsett ålder.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Läs också

Läsa

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Spegelbilden är skriven på versmåttet senryu.


Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 kommentarer till “Spegelbilden”

Iréne Svensson Räisänen
×