Spring genom mörkret
förbi graven som ropar
ljuset väntar här
 

© Iréne Svensson Räisänen (2019-10-22)

 

Läs mer om depression


Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Årstidsbunden depression är skrivet PÅ VERSMÅTTET senryu.