Hoppa till innehåll

Ensamheten

Ensamheten
Ensamheten slår
dörr mot dörr mot ingenting
skuggan lämnar sist

© Iréne Svensson Räisänen (2021-04-28)

Om dikten

Jag skev dikten under den perioden när vi genomgick coronapandemin. Många äldre satt isolerade hemma och vågade inte gå ut.

Under coronapandemin blev avsaknaden av sällskap blivit ett allt för tydligt och påtagligt tema i människors liv. Många äldre och andra sårbara grupper tvingades isolera sig hemma för att undvika risken att bli smittade av viruset. Detta ledde till en stark känsla av avskildhet.

Ensam

Många människor kände sig fångade i sina egna hem, utan möjlighet att träffa vänner och familj som tidigare var en självklarhet. Det sociala livet stannade av och människor har fick anpassa sig till att kommunicera genom digitala medier istället för personlig kontakt.

Människor längtade efter närhet och saknade den spontana gemenskapen som tidigare var en del av vardagen. Denna plötsliga förändring påverkade människors välmående och psykiska hälsa på olika sätt.

Videosamtal

Samtidigt upptäckte många nya sätt att hantera avskildheten. Genom att vara kreativa och hitta virtuella sätt att umgås kunde människor upprätthålla sociala kontakter och stödja varandra under denna svåra tid. Det har visat sig att när människor ställs inför utmaningar kan de också växa och anpassa sig för att övervinna dem.

I och med att restriktionerna gradvis lättade och vaccineringen ökar, fanns det hopp om att ensamheten skulle komma att minska. Vi såg fram emot att återfå den fysiska närvaron av våra nära och kära. Och på nytt kunna njuta av de gemensamma upplevelserna som människor så väl behöver för sitt välbefinnande.

Coronavaccin

Själv så kände jag inte av det eftersom jag är gift och i vanliga fall inte umgås med andra i någon större utsträckning. Jag kände mest av att inte kunna röra mig i samhället som vanligt. Att inte kunna ta del av kultur eller äta ute.

Läs också

Läsa

Mina noveller I ensamhetens tjänst, dikten Ensamhet och titta på videon Ensamhet.

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

Ensamheten är skriven på versmåttet senryu.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

Poet och författare. Jag har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och medverkar i 40-talet antologier. Driver skrivforumet SkrivarSidan.nu och Poetpodden.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Iréne Svensson Räisänen
×