Den andra månaden
talgoxens kärlekssång hörs
musiken sätter ton
 

© Iréne Svensson Räisänen (2020-22-02)

 

Fler av mina dikter
Mina diktsamlingar

 

Februari är skrivet PÅ VERSMÅTTET haiku.